Ułatwienia dostępu

Logo Unicef i Łódź

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-27
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo.

Wyłączenie

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:2023-03-30

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe( np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poradnia niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone żądanie lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób, przy czym nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Poradnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Poradnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposoby dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wyżej wskazanych możliwości, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obiekt Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 w Łodzi , al. Piłsudskiego  101 usytuowany jest w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. W całym budynku nie są złamane bariery architektoniczne.

Na terenie obiektu wchodzi się przez jedne z dwóch par drzwi pokonując trzy stopnie. Do budynku poradni wchodzi się przez metalowe drzwi poprzedzone jednym stopniem. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z sekretariatem poradni. Wysokość przycisku domofonu jest niedostosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Klatka schodowa ma trzy biegi schodów zakończone wejściem zabezpieczonym drzwiami. Po prawej stronie klatki schodowej za drzwiami znajduje się sekretariat oraz pokoje diagnostyczne. W budynku nie ma windy, platformy ani pochylni dla osób mających trudności z poruszaniem się. W budynku nie ma również żadnych udogodnień dla osób z innymi niepełnosprawnościami typu informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Na terenie obiektu występują trudności z parkowaniem wynikające z położenia budynku przy ulicy. Brak jest dostępnych miejsc parkingowych.

Osoby korzystające z pomocy psów asystujących maja prawo wstępu po wcześniejszym umówieniu wizyty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (aktualne szczepienia, certyfikat potwierdzający status zwierzęcia, uprząż), mając szczególnie na uwadze zachowanie czworonogów wobec przebywających na terenie Poradni dzieci.

W Poradni istnieje możliwość skorzystania z tłumacz języka migowego na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiad aplikacji mobilnych

PolishUkrainian