Ułatwienia dostępu

Logo Unicef i Łódź

„Celem życia nie jest wyprzedzanie innych, lecz wyprzedzanie samego siebie”.

Nathaniel Emmons

Jesteśmy po to, aby rozumieć, wspierać i pomagać.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 działa od ponad 55 lat. Zatrudnia doświadczonych pracowników – psychologów, pedagogów, logopedów. Jesteśmy publiczną placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno-pedagogicznej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Widzew. Wspieramy dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Aktualności

Światowy dzień zdrowia psychicznego

Zdrowie psychiczne                     Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych.  Jest to dobrostan, w którym realizowane są możliwości jednostki, 

Czytaj więcej

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Al. Piłsudskiego 101
92-332 Łódź

Tel: 42 674 45 88
Kom: 530 622 874
Fax: 42 674 59 73

E-mail:
kontakt@ppp4.elodz.edu.pl

RODO
Pani Paulina Miłoch – Inspektor ochrony danych
E-mail:  iod.ppp4@cuwo.lodz.pl

PolishUkrainian