Ułatwienia dostępu

Logo Unicef i Łódź

UNICEF

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi jest objęta programem UNICEF, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Zadania z tego programu obejmują następujące działania:

  • Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ ponadpodstawowego
  • Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
  • Zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi
  • Zapewnienie dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia psychospołecznego i poradnictwa
  • Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu
PolishUkrainian