Ułatwienia dostępu

BIP

Pliki do pobrania

Pobierz

Wniosek o przekazanie dokumentacji

Pobierz

Wniosek o wydanie wyciągu z dokumentacji

Pobierz

Wniosek o wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz

Informacja o dziecku PM

Pobierz

Kształcenie specjalne-zaświadczenie lekarskie

Pobierz

Nauczanie indywidualne - Opinia nauczyciela-

Pobierz

Informacja od polonisty

Pobierz

Nauczanie indywidualne- Zaświadczenie lekarskie

Pobierz

Informacja o uczniu z trudnościami w matematyce

Pobierz

Wniosek do zespołu orzekającego

Pobierz

Kształcenie specjalne - Opinia nauczyciela

Pobierz

Informacja od nauczyciela języka obcego

Pobierz

informacja od wychowawcy 1-3 SP

Pobierz

informacja od wychowawcy 4-8 SP

PolishUkrainian
Facebook