Ułatwienia dostępu

Logo Unicef i Łódź

EEG

admin

admin

mgr Wioletta Jeziorska

Biofeedback – dobrodziejstwo współczesnej nauki

Od kwietnia 2009 roku Nasza Poradnia poszerzyła swoją ofertę świadczonych usług o możliwość neuroterapii metodą biofeedback.

Co to jest biofeedback i na czym polega?

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, jest wszechstronnym systemem treningu, który wywołuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu, np. ośrodkowego układu nerwowego; pozwala uzyskać informację zwrotną o jego zachowaniu. Umożliwia to kontrolowanie sygnałów pochodzących z OUN i ewentualnej korekty, jeśli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy . Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie.

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu, odprężenia; środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie niektórych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Informacje przekazywane są w formie:

  • wizualnej – np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot; akustycznej – przyjemny dźwięk przy „sukcesie”.

Skąd się wziął biofeedback?

Metoda ta została opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w Ameryce i Europie. Pozwala ona zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%; poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Pracownia wykorzystuje EEG Biofeedback – metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu. Formą treningową są wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych. Jest to także metoda terapii , polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Dla kogo zalecana jest neuroterapia metodą biofeedback?

Neurofeedback jest stosowany w terapii :

–   dzieci z ADHD i ADD

–   u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się (np. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

–   wspomagającej leczenie padaczki, po urazach czaszki,

–   dzieci jąkających się i mających opóźniony rozwój mowy

–   osób zdrowych dla poprawy koncentracji, pamięci, redukcji stresu i poprawy kreatywności

–   lęków, fobii, nerwicy natręctw, zaburzeń snu.

Czy biofeedback może zaszkodzić?

Biofeedback jest najnowszą nieinwazyjną metodą neurorehabilitacji, łączącej w sobie psycho- i neurofizjologię służącą do poprawy pamięci, ulepszenia motoryki ciała, zwiększenia koncentracji, polepszenia samopoczucia, wspomożenia leczenia zaburzeń psychosomatycznych, chorób neurologicznych oraz psychicznych, jako alternatywnej formy w stosunku do farmakoterapii. Jest jej doskonałym uzupełnieniem, w niektórych przypadkach udaje się ją całkowicie zastąpić. Przewagę metodzie biofeedback daje to, iż jest ona bezpieczna, bez żadnych skutków ubocznych. Jednak, aby przyniosła skutek potrzebna jest współpraca pacjenta. Bez jego silnej woli, uporu i motywacji do osiągnięcia jak najlepszych wyników, uzyskanie efektów jest bliskie zeru. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci : poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

Jakie są warunki konieczne do spełnienia, by móc skorzystać z treningów biofeedbacku w poradni?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi jako główne zadanie stawia sobie niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami szkolnymi oraz wychowawczymi. Z uwagi na duże zainteresowanie biofeedbackiem, aby móc podjąć terapię tą metodą należy posiadać:

–   aktualne badania psychologiczno-pedagogiczne z dokładną diagnozą rodzaju trudności szkolnych lub wychowawczych dziecka

–   aktualne wyniki badań EEG wraz z pisemną informacją lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback (takim przeciwwskazaniem może być, np. fotowrażliwość).

–   pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w sesjach biofeedback

Przed przystąpieniem do treningów

  1. Terapeuta zapozna rodziców oraz dziecko z podstawowymi założeniami proponowanej terapii
  2. Zbierze dokładny wywiad na temat trudności występujących u pacjenta i oczekiwań względem efektów pracy metodą biofeedback
  3. Rodzice otrzymają wskazówki o innych formach wspomagających skuteczność terapii biofedback, w tym informacje o wpływie diety na wyniki treningów
  4. Cyklicznie będzie następowała wymiana informacji między pacjentem, rodzicami i terapeutą o zmianach zachodzących w funkcjonowaniu pacjenta

Jak długo trwa terapia metodą biofeedback?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bowiem każdy z nas jest osobliwością jedyną w swoim rodzaju. Liczba treningów jest określana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od trudności, z jakimi się boryka i oczekiwań, co do efektów biofeedbacku. Terapeuci przyjęli jednak zasadę, że dla uzyskania najbardziej optymalnych efektów wskazanym jest prowadzenie około 2 treningów tygodniowo, o podobnych porach dnia (z uwagi na naturalnie zmieniający się w ciągu doby cykl bioaktywności mózgowej). Dla poprawy ogólnej sprawności psychofizycznej, dobrego samopoczucia i zwiększenia wydajności pamięci oraz koncentracji wystarczy około10-12 treningów. 
W zaburzeniach funkcji percepcyjno-motorycznych zwykle od 20 – 40 sesji, zaś w przypadku zaburzeń i chorób o podłożu neurologicznym proponuje się co najmniej 40 – 60 spotkań.

W naszej placówce neuroterapię metodą biofeedback prowadzą:

  • mgr Katarzyna Rzeźnicka
  • mgr Iwona Piotrowska
  • mgr Agnieszka Bielawska-Adamczyk
  • mgr Wioletta Jeziorska

Prosimy o kontakt telefoniczny: 42 674 45 88

Polecane Artykuły

PolishUkrainian